חדשות מישראל

פורטל 972  אינו מקור חדשות. הקלטת נוצרה על ידי צובר התוכניות במצב אוטומטי. כל הכותרות הן קישורים ישירים למאמרים שפורסמו בתקשורת הישראלית או בדפי אינטרנט הקשורים לאירועים המתרחשים בישראל

הכותרות של מאמרים (קישורים) על ידי בחירה רלוונטית  לחלקים או כותרות נושאיים. כל הקישורים מסומנים בפורטל בהתאם לזמן ההקלטה במסד הנתונים. חדשות ישראליות, שנאספות בצורת קישורים למשאבי אינטרנט, מתפרסמות ללא בחירה פוליטית, אידיאולוגית או אחרת. המבקר (משתמש) מקבל את הזכות לבחור קישורים שונים לתיאור של אותו אירוע, אשר עשוי להיות שונה בפרשנות. כדי לעבור לטקסט של המאמר, לחץ על הכותרת.

כל מידע בצורת קישורים למקורות חדשות ישראליים אינו יכול להיחשב כעמדתם של יוצרי הפורטל. צוות האתר המפרסם את הכותרות אינו מבטא את עמדתו לגבי האירועים המתוארים במאמרים אליהם הם מתייחסים.

לשתף